BIA meranie

BIA meranie

Pre športovca je najdôležitejšia kondícia a trénovanosť, ktoré sú zálohou vynikajúcich výkonov, výsledkov. Primeraný stav trénovanosti závisí okrem iných aj od optimálnej skladby svalov-vody-tukov organizmu.

Počas športovej životosprávy často sa ľudia zaoberajú iba so svojim svalstvom a obsahom tukov ich tela, hoci bez optimálnej hydratácie nie je možné dosiahnuť dobré výsledky. Stáva sa, že slabý výkon chcú kompenzovať zvýšeným trénovaním, čo však vedie k ďalšiemu poklesnutiu výkonu.

Ku každému špičkovému výkonu patrí individuálny optimálny pomer svalov-vody-tukov.

Na otázky, či je intenzita, typ tréningov, dĺžka regenerácie, miera stravovania a príjem tekutín vyhovujúca pre Váš organizmus, môžete dostať odpoveď pomocou BIA merania.

Ale čo vlastne BIA meranie je?

Presné informácie o skladbe nášho organizmu najrýchlejšie a najjednoduchšie môžeme získať pomocou BIA merania. Poradcovia INSUMED na meranie používajú jeden špeciálny, veľmi citlivý, a práve preto veľmi presne pracujúci lekársky prístroj menom AKERN 101.

 

K vykonaniu merania musíte približne päť minút ležať na jednej posteli. Počas tohto času sa vyrovnávajú vodné priestory nášho organizmu medzi hlavou a nohami. Poradca INSUMED nalepí dve elektródy na obe zápästia a priehlavky, ktoré pomocou meracieho kábla spojí s prístrojom. Elektrické signály, ktoré sa za niekoľko sekúnd objavia, počítačový program preformuje na interpretovateľné údaje.

BIA meranie ukáže, že v organizme aký je:
- obsah tuku,
- beztuková jednotka,
- svalstvo,
- medzibunková jednotka,
- celkový obsah tekutín organizmu,
- obsah tekutín v rámci buniek,
- obsah tekutín mimo buniek,
- bazálny metabolizmus organizmu.

Z výsledkov BIA merania presne môžeme vidieť, či je Vaše svalstvo vhodné, aký je jeho stav a či je optimálna hydratácia Vášho organizmu. Organizmus bezvýhradne potrebuje isté množstvo tukov, BIA meranie ukáže, či je množstvo tukov v organizme v zdravých medziach. Ak je pomer tukov-svalov-vody zlý, z toho môžeme odvodiť chyby v stravovaní alebo pretrénovanosť. Poradca INSUMED pomocou výživového poradenstva, vhodnými výživovými doplnkami, potravinami INSUMED dokáže korigovať odchýlky.

Ak Vás zaujíma, že akú časť Vášho tela tvoria tuky, svaly a voda, tak Vás prosíme, aby ste sa prihlásili u poradcu INSUMED na BIA meranie.