Poznáte skladbu Vášho tela?

Poznáte skladbu Vášho tela?

Poznáte zloženie svojho tela?

Určitá časť mladých následkom nedostatku pohybu a nesprávneho stravovania stučnie. Sú, ktorí sa stravujú uvedomele, strážia si svoju postavu a pravidelne športujú. Žiaľ, v tejto druhej, zdravo žijúcej skupine môže aj nesprávna výživa a životný štýl spôsobiť vážne rozdiely v telesnom zložení.

Hlavné zložky nášho tela môžeme rozdeliť do dvoch veľkých skupín, na tuk a beztukové zložky. Najväčšiu časť beztukových zložiek tvoria svaly a voda.

Z hľadiska nášho zdravia má veľký význam, koľko svalstva sa nachádza v beztukovej zložke v porovnaní s tukom. Zdravý organizmus charakterizuje veľké množstvo svalov a optimálne množstvo tuku. Tuk nie je strašiak! Ľudský organizmus nedokáže fungovať bez tuku. Preto je dôležité, aby náš organizmus obsahoval zdravé množstvo tuku. Problém sa začína vtedy, keď množstvo tohto životne dôležitého tuku vzrastie...

Nie všetok telesný tuk je viditeľný. Existuje záludný, skrývajúci sa tuk, ktorý nie je vidno.

Ráno sa postavíme na váhu a vidíme, že s našou telesnou váhou je všetko v poriadku. 

U lekára nám vypočítajú BMI (index telesnej hmotnosti) a aj ten je v norme. V kľude si ďalej nažívame, veď všetko poukazuje na to, že tu nie je žiadny problém.

Žiaľ váha a tiež BMI ukazujú len polovičnú pravdu, a ak chceme vedieť, či sa v našom tele skrýva ten záludný tuk, tak to vieme zistiť iba prostredníctvom BIA-merania.

Ak nebudeme mať šťastie, potom bude mať náš organizmus pri normálnej váhe a BMI málo svalstva a chýbajúcu časť – opticky – vyplní tuk. TO JE ZLÉ! V takomto prípade sa jedná o obezitu, ale pri normálnej telesnej váhe.

Čím je to spôsobené?

Napríklad, ak niekto priveľa športuje, a neupraví si stravu. Znamená to, že málo je a pomer bielkovín a sacharidov nie je správny. Šport vtedy spotrebuje vlastné svalové zásoby, kým záludný tuk prevezme ich miesto. Okrem toho je tento čudný stav možné dosiahnuť aj hladovaním, častým jedením malých dávok jedla, pitím cukrových malinoviek, zjedením priveľkého množstva ovocia v nesprávnom čase a tiež stravou chudobnou na bielkoviny.

Ak Vás zaujíma zloženie Vášho tela, skontaktuje sa s INSUMED poradcom pre výživu.

Ak by vysvitlo, že pomer tukov a svalov nie je v poriadku, INSUMED poradca pre výživu Vám vie poskytnúť rady v oblasti výživy a životného štýlu, pri dodržaní ktorých môže Váš organizmus znovu obnoviť rovnováhu medzi svalstvom a tukmi.