BIA meranie

BIA meranie

V staršom veku je dobré vedieť, či je v našom organizme zdravý vzájomný pomer svalov-vody-tukov. Ak Váš výživový poradca INSUMED pozná skladbu Vášho organizmu, tak Vám dokáže poskytnúť také rady týkajúce sa výživy a životosprávy, ktorých dodržanie vedie k zlepšeniu kvality Vášho života.

Presné informácie o skladbe nášho organizmu najrýchlejšie a najjednoduchšie môžeme získať pomocou BIA merania. Poradcovia INSUMED na meranie používajú jeden špeciálny, veľmi citlivý, a práve preto veľmi presne pracujúci lekársky prístroj menom AKERN 101.

K vykonaniu merania musíte približne päť minút ležať na jednej posteli. Počas tohto času sa vyrovnávajú vodné priestory nášho organizmu medzi hlavou a nohami. Poradca INSUMED nalepí dve elektródy na obe zápästia a priehlavky, ktoré pomocou meracieho kábla spojí s prístrojom. Elektrické signály, ktoré sa za niekoľko sekúnd objavia, počítačový program preformuje na interpretovateľné údaje.

BIA merania

BIA meranie ukáže, že v organizme aký je:
- obsah tuku,
- beztuková jednotka,
- svalstvo,
- medzibunková jednotka,
- celkový obsah tekutín organizmu,
- obsah tekutín v rámci buniek,
- obsah tekutín mimo buniek,
- bazálny metabolizmus organizmu.

Z výsledkov merania sa môžeme dozvedieť, či je v našom organizme vzájomný pomer tukov-svalov-vody zdravý alebo chronický.

Poradca INSUMED na základe výsledkov merania BIA dokáže poskytnúť personalizované rady vzťahujúce sa na Vaše stravovanie a životosprávu.

Váš poradca INSUMED presne vidí, že v akom stave je Vaše svalstvo, ktoré je kľúčom Vašej vitality, a keď nie je v uspokojujúcom stave, tak pomocou poradenstva a vhodnými výživovými doplnkami, potravinami INSUMED to dokáže korigovať.