BIA meranie

Analiza BIA la tineri

Veľa mladých ľudí sa stravuje zdravo a veľa športuje, podľa svojho najlepšieho vedomia – mohli by sme to povedať aj tak, že – dbajú o svoju postavu. „Dôsledky“ zdravej životosprávy denne skontrolujú na kúpeľňovej váhe a deň čo deň so spokojnosťou schvaľujú, že všetko je v poriadku, ich váha je dokonalá.

Viete, že váha ukazuje iba polopravdu?

Váha ukazuje telesnú hmotnosť, ale to nie ,že z akého množstva tuku, svalstva a vody sa skladá naše telo. Hoci bolo by to dobré vedieť. Je možné, že v prípade normálnej telesnej váhy pomer tukov je príliš vysoký voči svalstvu. V tom prípade daný človek je normálnej váhy, normálnej postavy, a predsa je obézny. Obéznosť tohto typu je voľným okom neviditeľná a žiaľ prebýva v jednom peknom a zdravo vyzerajúcom tele.

Ale čo vlastne BIA meranie je?

Presné informácie o skladbe nášho organizmu najrýchlejšie a najjednoduchšie môžeme získať pomocou BIA merania. Poradcovia INSUMED na meranie používajú jeden špeciálny, veľmi citlivý, a práve preto veľmi presne pracujúci lekársky prístroj menom AKERN 101.K vykonaniu merania musíte približne päť minút ležať na jednej posteli. Počas tohto času sa vyrovnávajú vodné priestory nášho organizmu medzi hlavou a nohami. Poradca INSUMED nalepí dve elektródy na obe zápästia a priehlavky, ktoré pomocou meracieho kábla spojí s prístrojom. Elektrické signály, ktoré sa za niekoľko sekúnd objavia, počítačový program preformuje na interpretovateľné údaje.

 BIA meranie ukáže, že v organizme aký je:
- obsah tuku,
- beztuková jednotka,
- svalstvo,
- medzibunková jednotka,
- celkový obsah tekutín organizmu,
- obsah tekutín v rámci buniek,
- obsah tekutín mimo buniek,
- bazálny metabolizmus organizmu.

Z výsledkov merania sa môžeme dozvedieť, či je v našom organizme vzájomný pomer tukov-svalov-vody zdravý alebo chronický.

Váš výživový poradca INSUMED po BIA meraní presne vidí, či Vaše svalstvo je vyhovujúce, a či je množstvo tukov v organizme v zdravých medziach. Ak je pomer svalov-tukov zlý, tak pomocou výživového poradenstva, ak je potrebné výživovými doplnkami, potravinami INSUMED, ktoré boli vyvinuté na medicínske účely a pohybovou terapiou to dokáže korigovať.