BIA meranie

BIA meranie

V prípade diabetikov, treba počas chudnutia klásť veľký dôraz na udržiavanie svalstva tela. Totiž spáliť tuky dokážu iba svaly. Základom našej vitality sú tiež zdravé svaly a ich dostatočné množstvo. Ak počas nesprávne vykonanej diéty organizmus stráca svaly, tak stratí „kachle“, ktoré by dokázali spáliť tuky.  Pomocou diétnej terapie INSUMED aj diabetici dokážu schudnúť tak, že odbúravajú viac tukov a ich laboratórne výsledky sú čoraz lepšie. Treba dávať pozor, lebo ak pri odbúravaní tukov ubúda aj svalstvo, tak zlepšenie stavu bude iba prechodné.

Preto je dôležité, aby sme počas výživového poradenstva INSUMED nekontrolovali pravidelne iba laboratórne výsledky, ktoré sú v bezprostrednej súvislosti s Vašou cukrovkou, ale aj zmeny komplexnej skladby tela.

 

 

Presné informácie o skladbe nášho organizmu najrýchlejšie a najjednoduchšie môžeme získať pomocou BIA merania. Poradcovia INSUMED na meranie používajú jeden špeciálny, veľmi citlivý, a práve preto veľmi presne pracujúci lekársky prístroj menom AKERN 101.

 

K vykonaniu merania musíte približne päť minút ležať na jednej posteli. Počas tohto času sa vyrovnávajú vodné priestory nášho organizmu medzi hlavou a nohami. Poradca INSUMED nalepí dve elektródy na obe zápästia a priehlavky, ktoré pomocou meracieho kábla spojí s prístrojom. Elektrické signály, ktoré sa za niekoľko sekúnd objavia, počítačový program preformuje na interpretovateľné údaje.

 
BIA meranie

BIA meranie ukáže, že v organizme aký je:
- obsah tuku,
- beztuková jednotka,
- svalstvo,
- medzibunková jednotka,
- celkový obsah tekutín organizmu,
- obsah tekutín v rámci buniek,
- obsah tekutín mimo buniek,
- bazálny metabolizmus organizmu.

Z výsledkov merania sa môžeme dozvedieť, či je v našom organizme vzájomný pomer tukov-svalov-vody zdravý alebo chronický. Poradca INSUMED na základe výsledkov merania BIA dokáže poskytnúť personalizované rady vzťahujúce sa na Vaše stravovanie a životosprávu.

Váš poradca INSUMED presne vidí, ak pod vplyvom terapie INSUMED ubúda Vaša telesná hmotnosť, z čoho chudnete? Z tukov? Z vody? Nebodaj zo svalstva?

Váš poradca INSUMED presne vidí, ak pod vplyvom terapie INSUMED ubúda Vaša telesná hmotnosť, tak z čoho schudnete? Z tukov? Z vody? Nebodaj zo svalstva?

V prípade, že sa ubúda z Vášho svalstva, tak sa to pomocou výživových doplnkov alebo potravín INSUMED dá napraviť, obnoví sa stratené svalstvo.

Podstata personalizovanej terapie chudnutia INSUMED je, aby sa pri spaľovaní tukov svalstvo zachovalo. Ak Vaša telesná hmotnosť klesla a svalstvo je stabilné, tak chudnete „iba“ z tukov a vody.

Jedným zo základných úspechov diétnej terapie INSUMED (zmena pomerov skladby tela) je pravidelné BIA meranie a následné výživové poradenstvo. Preto je táto diéta INÁ, než ostatné, ba dokonca ani nejde o diétu, ale o diétnu terapiu.

Každá diéta zasahuje do metabolizmu nášho organizmu, čo je vážna vec, vyžaduje si dozor poradcu INSUMED. BIA meranie treba vykonať každý týždeň, každý druhý týždeň , aby sme o zmenách skladby organizmu mali aktuálny obraz a aby sme mohli včas napraviť chyby stravovania a životosprávy.

V prípade, že sa ubúda z Vášho svalstva, tak sa to pomocou výživových doplnkov alebo potravín INSUMED dá napraviť, obnoví sa stratené svalstvo.

Podstata personalizovanej terapie chudnutia INSUMED je, aby sa pri spaľovaní tukov svalstvo zachovalo. Ak Vaša telesná hmotnosť klesla a svalstvo je stabilné, tak chudnete „iba“ z tukov a vody.

Jedným zo základných úspechov diétnej terapie INSUMED (zmena pomerov skladby tela) je pravidelné BIA meranie a následné výživové poradenstvo. Preto je táto diéta INÁ, než ostatné, ba dokonca ani nejde o diétu, ale o diétnu terapiu.

Každá diéta zasahuje do metabolizmu nášho organizmu, čo je vážna vec, vyžaduje si dozor poradcu INSUMED. BIA meranie treba vykonať každý týždeň, každý druhý týždeň , aby sme o zmenách skladby organizmu mali aktuálny obraz a aby sme mohli včas napraviť chyby stravovania a životosprávy.

Ak Vás zaujíma, že akú časť Vášho tela tvoria tuky, svaly a voda, tak Vás prosíme, aby ste sa prihlásili u poradcu INSUMED na BIA meranie.