BIA meranie

BIA meranie

TViete, že váha ukazuje iba polopravdu? 

Viete, že kúpeľňová „tuková“ váha, nedokáže zmerať tuk? 

Viete, že ani s lekárskym diagnostickým prístrojom, bioimpedančným analyzátorom (BIA) nie je možné zmerať tuk?

 

...tak s čím je to možné?  S kuchynskou váhou, keď naň položíme kus tuku ...

Začnime s váhou!

Čo ukazuje váha? Samozrejme telesnú hmotnosť. Ale to nie, že z akého množstva tuku, svalstva a vody sa skladá naše telo. Hoci by to bolo dobré vedieť.

Napriek všeobecnému presvedčeniu u živých ľudí nie je možné zmerať tuk, ani pomocou tukovej váhy!

Z rôznych údajov môžeme iba usudzovať, že aký je obsah tuku nášho organizmu. Síce údaje tukovej váhy sa približujú k realite, tieto výsledky sú povrchné a nedajú nám presný obraz o zložení nášho tela.

V prípade zloženia nášho tela nie je zaujímavé iba množstvo tukov, ale aj množstvo svalstva a vody.

 

Čo je merací prístroj BIA a bioimpedančná analýza?

 

 

Presné informácie o skladbe nášho organizmu najrýchlejšie a najjednoduchšie môžeme získať pomocou BIA merania. Poradcovia INSUMED na meranie používajú jeden špeciálny, veľmi citlivý, a práve preto veľmi presne pracujúci lekársky prístroj menom AKERN 101.

 

Po analýze celkového stavu tela, ktoré sa vykonáva pri prvej príležitosti, priebežne sledujeme čo a ako sa mení v organizme. Na grafických obrázkoch je viditeľný cieľ, že ako sa realizuje chudnutie z tukov pri udržiavaní svalstva. Ak totiž chudnutiu dôjde z tukov, tak nenastane jojo efekt, čiže výsledok sme schopní udržať.

K vykonaniu merania musíte približne päť minút ležať na jednom posteli. Počas tohto času sa vyrovnávajú vodné priestory nášho organizmu medzi hlavou a nohami. Poradca INSUMED nalepí dve elektródy na obe zápästia a priehlavky, ktoré pomocou meracieho kábla spojí s prístrojom. Elektrické signály, ktoré sa za niekoľko sekúnd objavia, počítačový program preformuje na interpretovateľné údaje.

 

BIA meranie

BIA meranie ukáže, že v organizme je aký:
- obsah tuku,
- beztuková jednotka,
- svalstvo,
- medzibunková jednotka,
- celkový obsah tekutín organizmu,
- obsah tekutín v rámci buniek,
- obsah tekutín mimo buniek,
- bazálny metabolizmus organizmu.

Z výsledkov merania sa môžeme dozvedieť, či je v našom organizme vzájomný pomer tukov-svalov-vody zdravý alebo chronický.

Poradca INSUMED na základe výsledkov merania BIA dokáže poskytnúť personalizované rady vzťahujúce sa na Vaše stravovanie a životosprávu.

Ľudský organizmus – biologický – v podstate u každého funguje tak isto, a predsa sú malé odchýlky, ktoré môžu mať veľký význam počas diétnej terapie, preto je potrebná terapia chudnutia šitá na mieru.
Každá diéta zasahuje do metabolizmu nášho organizmu, čo je vážna vec.
Vďaka pravidelným meraniam Váš poradca INSUMED presne vidí, ako pod vplyvom terapie INSUMED ubúda Vaša telesná hmotnosť, a z čoho chudnete?
Z tukov? Z vody? Nebodaj zo svalstva?
Keby sa ubúdalo z Vášho svalstva, tak to Vám vie korigovať výživovým poradenstvom a vhodnými výživovými doplnkami INSUMED.

Podstata personalizovanej terapie chudnutia INSUMED je, aby pri spaľovaní tukov sa svalstvo zachovalo. Ak Vaša telesná hmotnosť klesla a svalstvo je stabilné, tak chudnete iba z tukov a vody.

Jedným základom úspechu diéty INSUMED je pravidelné BIA meranie a následné výživové poradenstvo. Preto je táto diéta INÁ, ako ostatné, ba dokonca ani nejde o diétu, ale o diétnu terapiu.

BIA meranie treba vykonať každý týždeň, každý druhý týždeň preto, aby sme o zmenách zloženia organizmu mali aktuálny obraz a aby sme mohli včas napraviť chyby stravovania a životosprávy.

Ak Vás zaujíma, že akú časť Vášho tela tvoria tuky, svaly a voda, tak Vás prosíme, aby ste sa prihlásili u poradcu INSUMED na BIA meranie.