INSUMED

INSUMED

Spoločnosť INSUMED GmbH bola založená v roku 2002 v nemeckom meste Mainz. Centrála firmy sa tu nachádza aj dnes. Oddelenie predaja sa nachádza vo Fürthte a sídlom logistickej skupiny je Reurieth. Spoločnosť sa zaoberá vypracovávaním, rozvíjaním a výrobou špeciálnej výživy určenej na lekárske účely podporujúcej lekárske koncepcie terapeutickej stravy. Tieto koncepcie výživy je možné aplikovať v diétnej terapii osôb s nadváhou, s diabetom typu 2 súvisiacim s nadváhou a u osôb, ktoré prijímajú stravu s nízkym obsahom bielkovín.

Názov INSUMED sa skladá zo slov INSULIN a MEDICIN, čo znamená, že jej cieľom je liečba vysokej hladiny inzulínu a s ňou spojenej inzulínovej rezistencie, ako aj z nich vyplývajúcej nadváhy. Úspešnú liečbu umožňuje špeciálna, na lekárske účely určená výživa a vysoká pripravenosť výživových poradcov INSUMED. Aplikácia výživových koncepcií a špeciálnej výživy INSUMED je možná výlučne prostredníctvom poradcov spolupracujúcich so spoločnosťou INSUMED.

Výživová poradenská sieť INSUMED založená v Európe sa od jej vzniku rozšírila do Nemecka, Rakúska a Maďarska.

Spoločnosť od jej založenia rozvíja koncepcie aj výrobky. V tejto práci sú spoluúčinné nemecké a rakúske kliniky, lekári, výskumní pracovníci, dietologickí špecialisti, aj potravinárski technológovia.  

INSUMED Akadémia uskutočňuje pravidelné školenia v Nemecku, v Rakúsku aj v Maďarsku, na ktorých sa výživoví poradcovia INSUMED oboznámia s najnovšími výsledkami výskumov v oblasti medicíny a výživy a tieto nové poznatky potom aj využijú počas poskytovania výživového poradenstva.

Cieľom spoločnosti je, aby pomohla tým ľuďom, ktorí následkom chýb vo výžive a životospráve trpia nadváhou, u ktorých nadváha spôsobila ďalšie choroby, ako aj tým, ktorí sa stravujú nedostatočne, následkom čoho je aj kvalita ich života horšia, než by bola pri plnohodnotnej strave.